Keystone Foundation

Hanna Lindqvist

Mitt namn är Hanna och jag är en 25-åring från Uppsala med akademisk bakgrund i statsvetenskap och intresse för mänskliga rättigheter och globala rättvisefrågor. Jag har en examen från Politices Kandidatprogrammet vid Lunds universitet och även fristående kurser i kulturantropologi och franska med i bagaget. Tidigare år har jag varit aktiv i ungdomsrörelsen för fred och inom civilsamhällets arbete för kvinnors rättigheter och representation.

Hösten 2018 praktiserade jag på Sveriges ambassad i Marocko. Denna erfarenhet har gett mig inblick i hur internationellt samarbete kan se ut i praktiken. Nu ser jag fram emot att lära mig mer om utvecklingsarbete och aktivism på gräsrotsnivå. Jag är nyfiken på den historia och kamp som urfolken i Nilgiribergen för, liksom Keystones insatser för att tillförsäkra dem rätten till både land och levnadssätt. I en tid av globala temperaturhöjningar och nationalistiska strömningar ligger denna fråga mig extra nära. Att hämta kunskap och inspiration från regionen hoppas jag därför stärker mitt engagemang för många år framöver!

Säg hej eller ställ en fråga på lindqvist.hanna@svalorna.org!

Olivia Sterner

Jag heter Olivia Sterner, är 26 år gammal och har studerat en kandidat i Internationella Relationer och påbörjat en master i Globalization, Environment & Social Change på Stockholms Universitet. Jag praktiserar under denna period på Svalornas partnerorganisation Keystone Foundation i vackra Kotagiri, Tamil Nadu tillsammans med mina praktikantkollegor Linnea, Hanna och Anna.

Jag har tidigare haft praktik på fredsorganisationen PeaceWorks i Stockholm, det var här mina erfarenheter och mitt intresse för arbete inom den ideella sektorn växte fram. Jag brinner för frågor som rör global fred och hållbar utveckling, men även för kvinnors och ursprungsfolks rättigheter i områden runt om i världen som är extra utsatta för klimatförändringar. Jag ser därför fram emot att min praktik på Keystone Foundation kommer ge mig fantastiskt värdefulla kunskaper om just detta!

Kontakta mig gärna på: sterner.olivia@svalorna.org, om ni har några frågor eller funderingar!

Linnéa Lundeborg

Jag heter Linnéa Lundeborg, är 24 år gammal och ska på praktik hos Keystone Foundation i Kotagiri, Tamil Nadu. Tidigt under min gymnasietid väcktes mitt intresse för andra länder och kulturer då jag först studerade samhällskunskap i London, och sedan i Nairobi. 

Därefter läste jag en kandidat i företagsekonomi på Uppsala Universitet och sedan en i nationalekonomi. I juni blev jag dessutom klar med min kompletterande magister i Sustainable Management vid Uppsala Universitet campus Gotland. Under magisterstudierna var min favoritkurs Environmental Justice, som bland annat fokuserar på urfolks rättigheter samt övriga frågor som rör den södra delen av jordklotet. Under vårterminen genomförde jag en fältstudie på landsbygden i Kenya, där jag studerade en social entreprenör som planterar en inhemsk trädsort för att motverka avskogningen i landet och hur detta arbete påverkar den lokala befolkningen. 

Då fokusområden från min magister, min fältstudie och Keystones arbete sammanfaller hoppas jag att jag kommer att få fördjupade kunskaper inom området och få ovärderliga erfarenheter under min tid hos Keystone Foundation. Då jag aldrig har besökt Indien tidigare, ser jag verkligen fram emot att få ta del utav dess kultur och, inte minst, maten!

Vid frågor eller funderingar, kontakta mig gärna på min e-post: lundeborg.linnea@svalorna.org!

Anna Nilsson

Mitt namn är Anna och jag är 26 år och bor i Lund. Min studiebakgrund innefattar en kandidatexamen i Utvecklingsstudier och en masterexamen i Welfare Policies and Management, båda från Lunds Universitet. Jag har även studerat en termin sociologi i Manchester i England. Under mina studier har jag praktiserat på en ideell organisation i Zambia som arbetar med samhällsutveckling med fokus på utbildning, jämlikhet och hälsa. I samband med mitt examensarbete har jag också genomfört en Minor Field Study, även den i Zambia där jag undersökte vilket trygghetssystem de äldre har tillgång till när de åldras. Fältstudien gav mig möjlighet att studera både sociala och ekonomiska rättigheter och jag ser fram emot att lära mig mer om detta under min tid i Indien.

Genom mina studier och praktik har jag blivit intresserad av hur internationella samarbeten fungerar och jag drivs av att jobba med människor där de får möjlighet att förändra och påverka sina egna liv. Att jobba med just hållbar utveckling mot förtryck och exkludering är något jag ser fram emot att jobba med och det ska därför bli oerhört spännande att se hur just Keystone arbetar med dessa frågor.

Om ni har någon fråga så är det bara att skriva till nilsson.anna@svalorna.org