Evidence

Ida Lönnström

Mitt namn är Ida Lönnström och jag är 26 år. Tillsammans med Johanna kommer jag praktisera på Svalornas partnerorganisation Evidence i Madurai, Tamil Nadu. Jag har min trygga bas i Linköping, där jag är född och uppvuxen. Jag har studerat mestadels vid Linköpings universitet. Jag har läst fristående kurser och har en tvärvetenskaplig kandidat i socialantropologi och beteendevetenskapliga ämnen. Jag skrev min kandidatuppsats om ungdomar i Kiberaslummen i Nairobi, Kenya och de svårigheter det medför att vara ung och leva i ett slumområde.

Senaste åren har jag arbetat inom Linköpings stadsmission på ett HVB-hem med våldsutsatta kvinnor med substansbrukssyndrom.

En av mina största hjärtefrågor är kvinnors rättigheter. Evidence arbetar med kastbaserad diskriminering, särskilt med fokus på kvinnliga daliters rättigheter. Att få åka till Evidence kommer bli en möjlighet att få ny kunskap och insikt i hur man arbetar på gräsrotsnivå med kvinnors rättigheter i en annan samhällskontext än den jag arbetar i nu.

Har ni några frågor eller funderingar, kontakta gärna mig på lonnstrom.ida@svalorna.org

Johanna Hedman

Jag heter Johanna Hedman, jag är tjugosex år och född och uppvuxen i Stockholm. Tillsammans med Ida ska jag praktisera på Evidence som ligger i Madurai, i delstaten Tamil Nadu.

Strax innan sommaren blev jag klar med min masterexamen i freds- och konfliktstudier på Uppsala universitet och jag har sedan tidigare dubbel kandidat i litteraturvetenskap och internationella relationer. Jag har också studerat folkrätt på Försvarshögskolan och tillbringat en termin på New York University där jag läste kurser i internationell politik, lagstyre och litteratur. Förra hösten gjorde jag praktik i säkerhetspolitiska gruppen på svenska FN-representationen i New York där jag framförallt hade som uppgift att rapportera från möten i Säkerhetsrådet. Parallellt med studierna har jag extrajobbat på Unicef Sverige och varit engagerad som redaktör och skribent i en civilsamhällesorganisation för studenter.

När jag skickade in min ansökan till Svalorna visste jag redan att det var till Evidence som jag ville åka. På universitetet diskuteras ofta mänskliga rättigheter ur ett abstrakt och teoretiskt perspektiv och jag ville lära mig mer om hur människorättsorganisationer konkret arbetar med frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter. Praktiken på Evidence innebär en möjlighet att lära mig om MR-frågor i en annan kontext än den jag är van vid, och det ska bli spännande att få helt nya erfarenheter och ta del av det dagliga arbetet för att förbättra situationen för kvinnor och daliter i Indien.

Hör gärna av dig till mig på hedman.johanna@svalorna.org