Evidence

Ida Lönnström  

Mitt namn är Ida Lönnström och är (snart) 26 år. Tillsammans med Johanna kommer jag praktisera på svalornas partnerorganisation Evidence i Madurai, Tamil Nadu.  

Jag har min trygga bas i Linköping, där jag är född och uppvuxen. Jag har studerat mestadels vid Linköpings universitet. Jag har läst fristående kurser och har en tvärvetenskaplig kandidat i socialantropologi och beteendevetenskapliga ämnen. Jag skrev min kandidatuppsats om ungdomar i Kiberaslummen i Nairobi, Kenya och de svårigheter det medför att vara ung och leva i ett slumområde.  

Senaste åren har jag arbetat inom Linköpings stadsmission på ett HVB-hem med våldsutsatta kvinnor med substansbrukssyndrom. 

En av mina största hjärtefrågor är kvinnors rättigheter. Evidence arbetar med kastbaserad diskriminering, särskilt med fokus på kvinnliga daliters rättigheter. Att få åka till Evidence kommer bli en möjlighet att få ny kunskap och insikt i hur man arbetar på gräsrotsnivå med kvinnors rättigheter i en annan samhällskontext än den jag arbetar i nu. 

Har ni några frågor eller funderingar, kontakta gärna mig på lonnstrom.ida@svalorna.org