Josephine och Evelina hos Deccan Development Society


Josephine Mehta

Hej!

Mitt namn är Josephine, jag är 26 år och ska ha min praktik hos Deccan Development Society (DDS), i Pastapur. Jag har nyligen tagit min kandidatexamen i hindi med inriktning statsvetenskap. Den första halvan av utbildningen bestod av språk, lingvistik, litteratur och orientalistiska studier, medan den andra halvan fokuserade på statsvetenskap. Under tiden jag har studerat har jag arbetat ideellt på Maskrosbarn, Rädda barnen och Utrikespolitisk afton.

Jag har ett stort intresse för internationell politik, främst i koppling till barn- och kvinnorättsfrågor. Det ska bli spännande att få ta del av det arbete som DDS gör för att främja kvinnliga jordbrukare och få en större inblick i hur utvecklingsarbete ser ut i praktiken. Jag ser fram emot att lära mig massor!

Evelina Tarvainen

Hejsan! Mitt namn är Evelina, och jag ska tillsammans med Josephine få spendera fyra månader som praktikant hos Deccan Development Society. Utöver praktiken studerar jag en master i agroekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Jag har ett intresse för hållbart jordbruk och har tidigare arbetat ideellt på ekologiska gårdar i Portugal, haft en praktik på en småskalig grönsaksodling utanför Höör i Skåne, samt engagerat mig i organisationer som arbetar för rättvisa och hållbara matkedjor. Att nu få spendera denna tid hos DDS och lära mig mer om dessa frågor via deras engagemang och arbete ser jag oerhört mycket fram emot!