Deccan Development Society


Matilda Evensen

Hej!

Jag ska tillsammans med Cecilia, Matilda S och Natalie gör min praktik hos DDS i Pastapur. Jag är 27 år och bosatt samt uppvuxen i Stockholm. I slutet av januari 2019 kandiderade jag inom Kulturgeografi från Stockholms Universitet. Utöver det har jag studerat utredningssociologi och GIS (geografisk informationssystem). Efter mina studier har jag varit engagerad i föreningen OdlaIhop i Stockholm. De jobbar med olika odlingsprojekt, både urbant och på landsbygd. Utifrån permakulturens principer arbetar de för hållbar stads- och social utveckling.

De kommande månaderna i Indien ska bli oerhört spännande och jag ser fram emot att få lära mig mer om deras kultur och de människor som lever och arbetar där.

Om ni har några frågor, kontakta mig på evensen.matilda@svalorna.org

Natalie Bodin

Jag heter Natalie, jag är 25 år gammal och har en socionomexamen med fördjupad inriktning i socialpedagogik och social mobilisering. Utbildningen i stort präglades av fokus på genusperspektiv samt intersektionellt perspektiv på socialt arbete. Mitt intresse för internationellt socialt arbete kom tidigt under utbildningen, och jag skrev min B uppsats i Indien samt genomförde min praktik i Rwanda för att lära mig om hur socialt arbete kan se ut bortom Sverige.

Jag har stort intresse för frågor som berör feminism, mänskliga rättigheter och olika persrpektiv på socialt arbete. Jag är förväntansfull över vilka kunskaper och erfarenheter jag kommer få med mig efter denna vistelse i Indien och jag ser verkligen fram emot att få lära mig mer om hur internationellt utvecklingssamarbete går till i praktiken!

Om ni har några frågor, kontakta mig på bodin.natalie@svalorna.org

Cecilia Östman

Cecilia heter jag och kommer spendera min höst/vinter på praktik på DDS i Pastapur. Jag har en kandidat i Internationellt Arbete, och är halvvägs igenom en Master i Socialantropologi. Via mina studier har jag haft möjligheten att tidigare praktisera och studera i Montenegro, Swaziland och Mexiko. Emellan studierna har jag både arbetat samt engagerat mig ideellt inom civilsamhället i Sverige med främst utvecklings- och feministiska frågor. 

Hållbarhetsfrågor, miljöantropologi och matsuveränitet är ämnen som jag håller varmt om hjärtat. Därför ser jag  mycket fram emot att få en inblick i DDS dagliga arbete med fröbanker och småskaligt ekologiskt jordbruk på fält. 

Vid frågor kontakta gärna mig via ostman.cecilia@svalorna.org 

Matilda Strand

Hej! Jag heter Matilda och är en av årets praktikanter på Svalornas partnerorganisation Deccan Development Society (DDS). Jag har två kandidatexamen, den ena inom internationella relationer vid Malmö Universitet, och den andra inom utvecklingstudier vid Lunds Universitet. Till min C-uppsats inom utvecklingstudierna gjorde jag en fältstudie i Senegal på ämnet genus och jordbruksutveckling. Jag studerade kvinnliga risjordbrukares förutsättningar och möjligheter inom jordbruksutvecklingen, och jämförde detta med de manliga jordbrukarna samt den tidigare generationens situation. Med detta arbete i ryggen ska det bli extra intressant att få ett Indiskt perspektiv på kvinnliga jordbrukares livs- och arbetssituation. Det ska bli spännande att se vilka skillnader och likheter som kvinnor inom jordbruksarbete i olika delar av världen måste förhålla sig till. Jag har tidigare varit engagerad inom Svalorna som informatör för ekologiska fotavtryck. Tidigare har jag bland annat arbetat inom jordbruk samt studerat på flertalet ställen så som fransktalande Karribien, Västafrika, Kina och Australien.

Nu ser jag verkligen fram emot den stundande tiden i Indien och att få dela med mig av DDS arbete till er läsare här på bloggen. Om du har några frågor så hör gärna av dig på: strand.matilda@svalorna.org